Erediens

EREDIENS TYE

09:00 Formele erediens in kerk
09:50 Kategese
10:30 Kruiskerk in die saal
15:00 Erediens vir Sothosprekendes
17:30 Aanddiens in die kapel (tensy anders aangedui word of afkondigings)

Leesrooster: Die eredienste volg die leesrooster. Dit word in die almanak by elke Sondag aangedui.

Kleure in kerkgebou: Die simboliek van die kleure wat in die kerkgebou gebruik word: