Vir enige navrae: Skakel ons by 051 436 6634

Jeug

1

Voogleraar

Ds Mauritz Heyneman – 079 895 3916 of mheyneman@ngheuwelkruin.org.za

Ons gemeente streef daarna om ons kinders te bedien op hulle vlak. Alhoewel ons kinders volgens hulle behoeftes in verskillende groepe indeel, is dit vir ons belangrik dat die kinders deel is van die gemeente.

Al het ons verskeie bedieningsbehoeftes en –style, is ons ‘n eenheid.

Kinderkerk

Kontakpersoon: Louwrinda van Niekerk – 082 880 0166

Kategese

Hoof van Kategeseskool:  Elna van der Walt – elnaballet@mweb.co.za of 082 462 5507

Junior en Senior Kategese – 09:50

Finalejaarkatkisante in die Moederskamer agter in die saal. Kontakpersoon Dr Charles Mitchell – 079 895 3911

Het jy al aangesluit as ‘n vriend by NG Heuwelkruin Jeug op Facebook? Doen dit sommer nou!

Na-skoolse jongmense

3

C@W is ‘n omgeegroep vir jong volwassenes wat elke Woensdagaand om 19:00 by Lukas Steynweg 1 bymekaarkom. Kontak Elna van der Walt (082 462 5507 of elnaballet@mweb.co.za) vir meer inligting. Hulle reik in 2017 uit na die Xhariepdistrik. Moenie hierdie fantastiese geleentheid misloop nie.