Jeug

Voogleraar

Ds Mauritz Heyneman – 079 895 3916 of mheyneman@ngheuwelkruin.org.za

Ons gemeente streef daarna om ons kinders te bedien op hulle vlak. Alhoewel ons kinders volgens hulle behoeftes in verskillende groepe indeel, is dit vir ons belangrik dat die kinders deel is van die gemeente.

Al het ons verskeie bedieningsbehoeftes en –style, is ons ‘n eenheid.

Kinderkerk

Kontakpersoon: Louwrinda van Niekerk – 082 880 0166

Kategese

Hoof van Kategeseskool:  Ds Mauritz mheyneman@ngheuwelkruin.org.za of 079 895 3916

Junior en Senior Kategese – 09:50

Finalejaarkatkisante in die Moederskamer agter in die saal. Kontakpersoon Dr Charles Mitchell – 079 895 3911

Het jy al aangesluit as ‘n vriend by NG Heuwelkruin Jeug op Facebook? Doen dit sommer nou!