Vir enige navrae: Skakel ons by 051 436 6634

Sending en Evangelisasie

Voorsitter:  Getuienisbediening

Jeanet Conradie – 082 770 1108 (ConradJ@ufs.ac.za)

DIENSTERREINE

Buitelandse Sending

Tsumkwe – België

Binnelandse Sending

Middestadbediening

VGKSA

Skakeling

Plaaslike Sending

Bybelverspreiding

 

Gebed

 

Voorsitter en navrae: Jeanet Conradie Tel: 051-4366521 epos: conradj@ufs.ac.za