Vir enige navrae: Skakel ons by 051 436 6634

Sending en Evangelisasie

Voorsitter:  Getuienisbediening

Manus Conradie 082 772 2540 (manus.conradie@gmail.com)

DIENSTERREINE

Buitelandse Sending

Tsumkwe – België

Binnelandse Sending

Middestadbediening

VGKSA

Skakeling

Plaaslike Sending

Bybelverspreiding

 

Gebed

 

Voorsitter en navrae: Jeanet Conradie Tel: 051-4366521 epos: conradj@ufs.ac.za