Tsumkwe

Die sendelinge te Tsumkwe

Ds Hendrik van Zyl en sy vrou Elize is tans die voltydse sendingleraarspaar te Tsumkwe.

Tel:  09264 67 244005.

EPOS: ngtsumke@iway.na

Adres:  Posbus 1073, Grootfontein, Namibië

Tsumkwe gemeente algemene inligting en geografie

Kerkraadslede te Tsumkwe:

Dam Cwi

Kxao Boo

/i!ae (Gerrie) Cwi

/Aice (Leviet) Kxao

Tsemkxao (Kasper) !Kaesje

Kerkraadslede te Nhoma:

Cwi (Steve) Comtsa

Kerkraadslede te Aasvoëlnes:

N!eisie Cgaesje

Tsumkwe bedienningsarea is 13200 vierkante km groot en bestaan uit die dorp Tsumkwe, drie lokasies rondom Tsumkwe en 33 habitatte (sien die kaart).  Sowat 2400 Boesmans woon in hierdie area. Tsumkwe self het ongeveer 550 inwoners waarvan 350 Boesmans.

Hoe kan ek betrokke raak?

  • Gebed / Prayer.
  • Hulp met bemarking van en nuwe afsetgebiede vir die Boesman curios / Help with the marketing and selling of the Bushmen curios.
  • Finansiële ondersteuning van die leraar wat omsien na die emosionele en geestelike versorging van die Boesmans te Tsumkwe-omgewing. / Financial support for the pastor who takes care of the emotional and spiritual needs of the Bushmen in the Tsumkwe area.
  • Korrespondensie (Bel, skryf of epos vir sendelinge!) / Correspondence (Phone, write or email the missionaries!).
  • Sendinguitreike na Tsumkwe / Short-term missionary outreach to Tsumkwe.