Vir enige navrae: Skakel ons by 051 436 6634

Tsumkwe

Die sendelinge te Tsumkwe

Ds Hendrik van Zyl en sy vrou Elize is tans die voltydse sendingleraarspaar te Tsumkwe.

Tel:  09264 67 244005.

EPOS: ngtsumke@iway.na

Adres:  Posbus 1073, Grootfontein, Namibië

Tsumkwe gemeente algemene inligting en geografie

Kerkraadslede te Tsumkwe:

Dam Cwi

Kxao Boo

/i!ae (Gerrie) Cwi

/Aice (Leviet) Kxao

Tsemkxao (Kasper) !Kaesje

Kerkraadslede te Nhoma:

Cwi (Steve) Comtsa

Kerkraadslede te Aasvoëlnes:

N!eisie Cgaesje

Tsumkwe bedienningsarea is 13200 vierkante km groot en bestaan uit die dorp Tsumkwe, drie lokasies rondom Tsumkwe en 33 habitatte (sien die kaart).  Sowat 2400 Boesmans woon in hierdie area. Tsumkwe self het ongeveer 550 inwoners waarvan 350 Boesmans.

Hoe kan ek betrokke raak?

  • Gebed / Prayer.
  • Hulp met bemarking van en nuwe afsetgebiede vir die Boesman curios / Help with the marketing and selling of the Bushmen curios.
  • Finansiële ondersteuning van die leraar wat omsien na die emosionele en geestelike versorging van die Boesmans te Tsumkwe-omgewing. / Financial support for the pastor who takes care of the emotional and spiritual needs of the Bushmen in the Tsumkwe area.
  • Korrespondensie (Bel, skryf of epos vir sendelinge!) / Correspondence (Phone, write or email the missionaries!).
  • Sendinguitreike na Tsumkwe / Short-term missionary outreach to Tsumkwe.
image

Gemeenskapsdiensprojek

Ju’hoan-Boesmans Oos-Tsumkwe gebied

Die Boesmans is die oudste inwoners van Afrika. Vandag is slegs enkele van hulle se leefwyse soos die van ‘n 1000 jaar gelede. In Namibië is daar tans nog enkele groepies Boesmans met 'n semi-tradisionele leefwyse, soos o.a. die Ju’hoangroep te Tsumkwe, die Barakwenagroep te Bagani en die Vasikelas te Mangettiduin. Sowat 2 400 Boesmans woon in die omgewing van Tsumkwe, ‘n klein dorpie in Oos-Boesmanland in Noord-Namibië, noord-oos van Grootfontein naby die Botswanagrens.

Lees meer
image

Geskiedenis van die Boesman

Sending te Tsumkwe

Die Boesmans is die oudste inwoners van Afrika en vandag nog is sommige van hulle se leefwyse soos die van tot 1000 jaar gelede. Die Boesmans se tradisionele godsdiens is ‘n heidense godsdiens waar die natuurverskynsels as elemente van hul godsdiens opgeneem is. Die Boesmans vrees die son as ‘n verterende mag wat die water, gras, diere en mens verteer (wegbrand) en aanbid die maan. Die Boesmans het God se algemene openbaring in die natuur gesien, maar op hul eie manier verklaar.

Lees Meer

Om verdere besonderhede - kontak Ds / Rev. Hendrik van Zyl and his wife, Elize, the full-time missionaries at Tsumkwe Tel: 09264 67 244005, Address: P.O. Box 1073, Grootfontein, Namibia Email: ngtsumke@iway.na