Finansies

BANKBESONDERHEDE:

NG Gemeente Heuwelkruin

ABSA

Rek nr:  470 583 266

Takkode:  632005

Verwysing:  U lidmaatnommer

Skakel asseblief die kerkkantoor vir verdere inligting:

Tel. nr.: (051) 436 6634

Maak gerus ook gebruik van Snapscan om elektroniese betalings te doen.