Algemene Inligting

Heuwelkruin is ‘n Nederduits Gereformeerde-gemeente en is geleë in die noordelike woonbuurt van Heuwelsig in Bloemfontein. Ons val binne die Ring van Bloemheuwel.

Ons is baie bly dat jy ons webtuiste besoek het, hetsy jy nou net kom kyk het, en of jy op soek is na ‘n plek om te aanbid.Ons leuse is “Draers van die Lig” omdat ons die Woord en die liefde van ons drie-enige God wil leef en uitdra na buite.  Ons doel is om mense te help om te groei in hulle verhouding met God.Ons is ‘n gemeente wat omgee vir mekaar en ook uitreik na ons gemeenskap, nie net in ons eie omgewing nie, maar ook buite ons grense.

Elke persoon is vir ons belangrik.

Ons hoop dat jy ‘n tuiste by ons sal vind.

Kliek op die skakel vir ons volledige Jaarkalender: Almanak 2019

Kerkkantoor:

Tel.: 051 436 6634
Faks: 086 628 7780
Stratfordstraat 43, Heuwelsig, Bloemfontein, 9301
Posbus 43255, Heuwelsig, 9332
e-pos: hkruin@ngheuwelkruin.org.za

Leraar:

Ds. Mauritz Heyneman
Danie Pienaarsingel 12A, Pentagonpark
051 436 1644
079 895 3916
mheyneman@ngheuwelkruin.org.za

Skriba/Kassier:

Lalique Janse van Rensburg
051 436 6634
hkruin@ngheuwelkruin.org.za

Kantoor ure: Skriba

Maandag en Donderdag:
08:30-13:00
14:00-17:30
Dinsdag en Woensdag:
08:30-13:00
14:00-16:00
Vrydag:
08:30-13:00

Orrelis/Musiekkoördineerder:

Dr. Jan Beukes
083 444 0294

Koster:

Irene van Straaten
051 436 6634
082 854 2499

Klankoperateurs: Koördineerder

Ds. Mauritz Heyneman
079 895 3916
mheyneman@ngheuwelkruin.org.za

Data-operateurs: Koördineerder

Hannes van Biljon
083 410 6050
hannesvanbiljon@gmail.com

Sinodale Kollektes:

By die deure opgeneem, slegs na die oggenddienste. Gedurende skoolvakansies word alle deurkollektes vir Bybel-verspreiding opgeneem.

Dankoffers:

Koeverte word self deur elke lidmaat na die erediens gebring. Plaas u koevert in die koutkissie in die voorportaal. Aftrekorders en elektroniese media oorplasings word sterk aanbeveel.

Bank: ABSA

Takkode: 632 005
Rekeningnommer: 470 583 266

Persoonlike identifikasie per lidmaatnommer is noodsaaklik. Skakel met kerkkantoor vir besonderhede.

Nuwe Intrekkers:

Laat weet u leraar en ouderling van nuwe intrekkers. Versoek nuwe intrekkers om Sondagoggend na die erediens by die ouderling aan diens in die voorportaal aan te meld.

Eredienste en Kategese

Kerkgebou:

  • 09:30 Erediens

Kapél:

  • 17:30 Aanddiens

Kategese:

  • 09:30 Kategese Voorskool tot Gr 2
  • 10:30 Kategese Gr 3 tot 11

Siekte:

Stel asseblief u leraar en/of kerkraadslid in kennis alvorens u hospitaal toe gaan. Indien u weet van iemand wat in die hospitaal is, laat weet asseblief u leraar en/of kerkraadslid.

Doop:

Geskied normaalweg op die eerste Sondag van elke maand. Kontak u Blok-leraar ten minste 1 (een) maand voor die beplande doop.

Huwelike:

Reël asseblief eers met die leraar, kerkkantoor en orrelis voordat u ‘n datum en plek bepaal.

Begrafnisse:

Reël assebblief eers met die leraar voordat u ‘n datum en plek bepaal.

Bybelstudies / Omgeegroepe:

Alle Bybelstudie-/omgeegroepe vergader soos op die program aangedui en/of in die kerk afgekondig.

• Boek-vir-boek Bybelstudie: ‘n Sistematiese studie van Bybelboeke, almal (mans en vroue) welkom.
• Vrouebybelstudie(s): gerig op ons gemeente dames. Sien kerkprogram vir tye en skakel gerus in.